En reseförsäkring är en försäkring för dig när du reser utomlands. Kortfattat står försäkringen för kostnaderna om du skulle bli sjuk i utlandet och behöver besöka sjukhus, om du hamnar i en allvarlig olycka och får oväntade kostnader eller om du behöver betala för en akutbiljett hem med mera.

Då är det bra med en reseförsäkring

Att ha en bra reseförsäkring är viktig när du ska ut och resa, eftersom den kan täcka en stor del av de kostnader du kan få om du skulle bli sjuk eller råkar ut för en olycka utomlands. Akutvård utomlands kan vara riktigt dyrt så det gäller att skydda sig mot sådana kostnader. Skulle du vara med om en allvarlig olycka som kan kräva speciell transport hem kan även priset för denna hemresa bli dyr.

Reser du inom EU omfattas du av speciella sjukvårdsvillkor. Det innebär att du inte behöver betala för varken akut sjukvård eller förlossningar. Det kan ändå vara bra att ha en reseförsäkring då den täcker in så mycket annat än bara just den sjukvård som ingår i dessa speciella sjukvårdsvillkor.

Kreditkort som erbjuder kompletterande reseförsäkring

När du betalar din resa med kreditkort erbjuder de allra flesta kreditgivare för kreditkort kompletterande reseförsäkring.

Vad är en reseförsäkring?

En reseförsäkring är en form av försäkring som kan täcka kostnader för bland annat sjukvård och eventuell akutresa hem när du befinner dig på resa utomlands. Exakt vad försäkringen täcker varierar mellan olika kreditgivare och kreditkort.