Lösenkrav är ett villkor (krav), för att lån ska beviljas och betalas ut. Det innebär att hela, eller delar av, dina nuvarande lån måste lösas.

Vad innebär med och utan lösenkrav?

  • Med – Innebär att banken löser dina gamla skulder. Om du beviljas samlingslån med krav på lösen lånar banken ut pengar under förutsättning att pengarna används för att återbetala dina gamla skulder helt eller delvis. Du uppger information om befintliga lån och krediter när du tecknar låneavtalet. Banken löser sedan dessa skulder åt dig.
  • Utan – Betyder att du betalar av lånen själv. Beviljas du samlingslån utan att det ställs krav på lösen utbetalas hela lånebeloppet till ditt konto. Därefter löser du dyra lån och krediter på egen hand.

Vad betyder lösenkrav för ett lån?

Bra att veta

Krav på lösen används ofta vid exempelvis samlingslån och fungerar som en garanti för långivaren att du som låntagare inte ökar din skuldsättning.

Det innebär att du måste lösa alla eller några av dina befintliga lån. Den sammanlagda summan av lånen du väljer att lösa måste nå upp till minst det belopp som framgår av kravet.

Exempel:
Du ansöker om ett lån på 300 000 kr. Banken du ansöker hos, behandlar din ansökan och ger besked att de kan bevilja lånet, men ställer ett lösenkrav på 100 000 kronor. Det innebär att du måste betala delar av din sammanlagda skuld med minst 100 000 kronor av de 300 000 kronor du får låna.

Extraamorteringar kan också ingå i lösenkravet. Ett befintligt lån behöver då inte lösas helt och hållet.

Vad är en lösenfullmakt?

Lösenfullmakt är ett avtal du signerar för att ge en långivare fullmakt att betala av dina lån och krediter i enlighet med lösenkravet. En lösenfullmakt brukar skickas tillsammans med skuldebrevet och kan fyllas i och signeras med papper och penna eller digitalt.

KALP – Kvar att leva på-kalkylen

När du ansöker om ett lån gör banken eller långivaren en kalkyl för att kunna bedöma din återbetalningsförmåga. Denna kalkyl kallas för KALP, vilket står för ”Kvar Att Leva På”. I den ingår alla dina inkomster och utgifter, drifts- och levnadskostnader.

Med hjälp av kalkylen kan de sedan beräkna din betalningsförmåga och besluta om din KALP kan förbättras genom att betala dina gamla skulder. Då kan de erbjuda ett avtal med lösenkrav.

Ett krav på lösen för lån är något bra

Varför är lösenkrav bra? Att ha flera lån och krediter kan innebära en negativ effekt på din kreditvärdighet samtidigt som du har onödigt höga månadskostnader. Det kan också försämra dina chanser för nya lån eller att köpa något på avbetalning. Ytterligare en nackdel är att det är svårare att överblicka din ekonomi. Att i stället lösa hela eller delar av dina befintliga skulder kan du minska dina månadskostnader då det ger färre avgifter och förhoppningsvis en lägre räntekostnad sammanräknat.