Vad betyder lösenkrav för ett lån?

Lösenkrav är ett villkor för att ett beviljat lån ska betalas ut. Det innebär att hela eller delar av dina lån i andra banker behöver lösas i samband med att du får utbetalt det nya lånet.

Lån med och utan lösenkrav

  • Lösenkrav – Innebär att banken löser dina gamla skulder. Om du beviljas samlingslån med lösenkrav lånar banken ut pengar under förutsättning att pengarna används för att återbetala dina gamla skulder helt eller delvis. Du uppger information om befintliga lån och krediter när du tecknar låneavtalet. Banken löser sedan dessa skulder åt dig.
  • Utan lösenkrav – Betyder att du betalar av lånen själv. Beviljas du samlingslån utan lösenkrav utbetalas hela lånebeloppet till ditt konto. Därefter löser du dyra lån och krediter på egen hand.

Bra att veta om lösenkrav

Lösenkrav används ofta vid exempelvis samlingslån och fungerar som en garanti för långivaren att du som låntagare inte ökar din skuldsättning.

När du har fått ett lösenkrav betyder det alltså att du måste lösa alla eller några av dina befintliga lån. Den sammanlagda summan av de lån du väljer att lösa måste nå upp till minst det belopp som framgår av lösenkravet.

Extraamorteringar kan också inkluderas i lösenkravet. Ett befintligt lån behöver på så sätt inte lösas i sin helhet för att kunna räknas in i aktuellt krav.