Vad är lösenkrav på lån?

Lösenkrav är krav som kan uppstå när man tar ett nytt lån och innebär att hela eller delar av lånet måste lösas i förtid. Lösenkrav är ett vanligt förekommande villkor vid exempelvis ett samlingslån för att få lånet beviljat.

Vad betyder lösenkrav för ett lån?

Hur fungerar det?

  • Med – Innebär att banken löser dina gamla skulder. Om du beviljas samlingslån med krav på lösen lånar banken ut pengar under förutsättning att pengarna används för att återbetala dina gamla skulder helt eller delvis. Du uppger information om befintliga lån och krediter när du tecknar låneavtalet. Banken löser sedan dessa skulder åt dig.
  • Utan – Betyder att du betalar av lånen själv. Beviljas du lån utan att det ställs krav på lösen utbetalas hela lånebeloppet till ditt konto. Därefter löser du de dyra lånen och krediterna på egen hand.

Krav på lösen används ofta vid exempelvis samlingslån och fungerar som en garanti för långivaren att du som låntagare inte ökar din skuldsättning.

Det innebär att du måste lösa alla eller några av dina befintliga lån. Den sammanlagda summan du väljer att lösa måste nå upp till minst det belopp som framgår av kravet.

Extraamorteringar kan också ingå i lösenkravet. Ett befintligt lån behöver då inte lösas helt och hållet.

Rulla till toppen